Aanbod


Voor kinderen en jongeren

 

Voor ouders

Voor scholen

 

Voor kinderen en jongeren…

…met een laag zelfbeeld
…met faalangst

…met slaapproblemen
…met eetproblemen
…met concentratieproblemen
…die gepest worden of zelf pesten
…die moeite hebben met het uiten van emoties
…die te maken hebben met rouw en verlies
…die te maken hebben met echtscheiding

Meer..

Voor ouders…

…die hun kind beter willen begrijpen
…die zich zorgen maken om hun kind
…die graag ondersteund willen worden in de opvoeding
…die beter willen leren omgaan met eigen emoties
…die ondersteuning willen ontvangen met betrekking tot het mediagebruik van hun kind

…die gaan scheiden of zijn gescheiden en hun kind hierbij willen ondersteunen
…die vragen hebben over het gedrag en/of de ontwikkeling van hun kind

Meer..

 

Voor scholen…

…wanneer zij sociaal-emotionele problematiek bij kinderen signaleren
…die het prettig vinden dat er iemand mee kijkt naar de ontwikkeling van het kind
…die handvatten kunnen gebruiken voor het omgaan met kinderen met gedragsproblemen

Meer..